Met Maak werk van je droombaan stimuleren we werkgevers en werknemers in de regio Zwolle anders te kijken naar de invulling van werk. Door minder naar opleidingen en cv’s te kijken, maar talent en competenties centraal te stellen, kunnen meer mensen het werk doen waar ze goed in zijn en gelukkig van worden en kunnen we de mobiliteit binnen en tussen sectoren bevorderen. Zo zorgen we samen voor een gezonde, vitale Regio Zwolle, waar mensen lang, gezond en gelukkig hun werk doen. Het klinkt misschien als een droom, maar het werkt: een flink aantal organisaties en werknemers uit uiteenlopende sectoren doet al mee met Maak werk van je droombaan.     

Onze organisatie wil meedoen

Ik zoek een droombaan

Gelukkige werknemers, dat wil jij toch ook?

Je werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van je bedrijf. Mensen die werk doen waar ze goed in zijn halen meer resultaten. En mensen die hun talenten kunnen inzetten in hun werk ervaren meer zingeving en vallen minder vaak uit. Dat komt jouw bedrijf ten goede!
Wil jij je werkgeverschap een nieuwe impuls geven? Door goed te kijken naar het talent van de mensen die in jouw bedrijf werken, en ze de ruimte te geven om zich te scholen en ontwikkelen? En zo samen de juiste werkplek voor ze te vinden? Bij Maak werk van je droombaan ondersteunen we jouw bedrijf en je werknemers daarbij.    

Talent behouden

Kijk als werkgever verder dan naar alleen een cv of diploma; zie ook de ervaring en investeer in talenten en competenties. Misschien blijkt iemand dan wel geschikt voor die ene functie. Kijk over grenzen heen en gun iedereen een kans op die droombaan. Ook als die ergens anders blijkt te zijn. Alleen zo behouden we talent voor Regio Zwolle.

maak-werk-van-je-droombaan-vrouw

Waarom maak werk van je droombaan?

Altijd genoeg mensen in je bedrijf. Direct de juiste expertise voorhanden. Minimaal ziekteverzuim. En continu innoveren, gewoon omdat je medewerkers zo betrokken zijn dat ze zelf met vernieuwende ideeën komen. Dit is geen droom, we kunnen dit als werkgevers in de regio Zwolle samen realiseren!

Hoe? Door de talenten en interesses van je personeel te kennen en je medewerkers aan te moedigen uit te zoeken hoe en waar ze die het beste kunnen benutten. Daar hoort ook bij: je personeel de ruimte geven over de grenzen van afdelingen of zelfs sectoren te laten onderzoeken welke baan het beste bij ze past.

Wat betekent het voor werkgevers?

Bij Maak werk van je droombaan leer je de ambities en talenten van je werknemers kennen. Door die te benutten, krijg je gemotiveerde en betrokken medewerkers die beter presteren. Dat zorgt voor betere en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het commitment van werkgevers houdt in:

  • Aansluiten bij Maak werk van je droombaan
  • 50 procent van de bij-, op- of omscholingskosten dragen per individuele werknemer, Ontwikkelfonds Regio Zwolle betaalt de rest
  • Communiceren met werknemers over loopbaanmogelijkheden, verwelkomen stagiairs en trainees, deelname aan kennissessies, expertise delen met anderen
  • Ruimte geven voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
  • Oog hebben voor werkdruk van je medewerkers en voor de balans werk-privé
  • Medewerkers de gelegenheid geven andere werkervaring op te doen
  • Werken met een medewerkerstevredenheidonderzoek
  • Een toekomstvisie ontwikkelen op menselijk kapitaal, waarin medewerkers over up-to-date kennis beschikken en regie hebben over hun eigen loopbaan.